• Overkempe

    Overkempe

Overkempe is een woon-werkgemeenschap waar mensen met een verstandelijke handicap én talenten, het dagelijks leven delen. Op Overkempe wordt vanuit de antroposofische inspiratie gewerkt. Bewoners en medewerkers ontwikkelen zich door elkaar te ontmoeten in samen wonen, samen werken en ontspannen in de vrije tijd.

Overkempe helpt 136 volwassenen met een verstandelijke beperking om zich naar vol vermogen te ontplooien. Wij werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op die mogelijkheden, talenten en wensen. Cliënten en medewerkers ontwikkelen zich door ontmoeting en samenwerking. Op basis daarvan werken we aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan. Om een goede zorg en ondersteuning te bieden zetten we de cliënt centraal en bewegen we met hem of haar mee in de richting van de diverse disciplines: wonen, werken, cultuur, religie, behandeling enzovoort. Dit principe zorgt ervoor dat onze medewerkers hun werk vanuit volle overtuiging kunnen uitvoeren. Verder kent Overkempe een cultureel leven dat zichtbaar wordt in (jaar)feesten, interessante concerten, voorstellingen en diverse andere activiteiten.

Copyright Belangengroep Beter Boskamp

We hebben vergeefs geprobeerd de eigenaren van sommige foto's op de website te achterhalen. Mocht u de eigenaar zijn van een foto en wilt u deze graag verwijderd zien neem dan even contact op.

Naar boven