KBO afdeling Olst-Boskamp

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) afdeling Olst-Boskamp is belangenbehartiger voor de doelgroep 55+. 

Als ouderenbond komen wij op voor zelfstandig kunnen blijven wonen met goede extramurale zorg en aandacht voor de oudere mens. Ook organiseren wij thema-middagen en / of thema-avonden, informatiebijeenkomsten, bustochten, fietstochten, optredens etc.
 Bovendien helpen wij onze leden met belastingaangiftes.

Lees meer

  • 1
  • 2