KBO afdeling Olst-Boskamp

KBO afdeling Olst-Boskamp

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) afdeling Olst-Boskamp is belangenbehartiger voor de doelgroep 55+. 

Als ouderenbond komen wij op voor zelfstandig kunnen blijven wonen met goede extramurale zorg en aandacht voor de oudere mens. Ook organiseren wij thema-middagen en / of thema-avonden, informatiebijeenkomsten, bustochten, fietstochten, optredens etc.
 Bovendien helpen wij onze leden met belastingaangiftes.

Copyright Belangengroep Beter Boskamp

We hebben vergeefs geprobeerd de eigenaren van sommige foto's op de website te achterhalen. Mocht u de eigenaar zijn van een foto en wilt u deze graag verwijderd zien neem dan even contact op.

Naar boven