Stichting AED Boskamp

De Stichting AED Boskamp vindt zijn oorsprong in de EHBO vereniging St. Willibrord Boskamp. De Stichting heeft vier AED’s aangeschaft voor u en onze dorpsgenoten, deze zijn op centrale plaatsen in het dorp opgehangen. Verder draagt de Stichting zorg voor het onderhoud en het opleiden van mensen in het gebruik van de AED.

Klik hier voor de website