• Home
  • Nieuws
  • Samen werken aan een nieuw Dorpshart

Samen werken aan een nieuw Dorpshart

De gemeente Olst-Wijhe, de Belangengroep Beter Boskamp en de werkgroep Wonen voor jong en oud hebben Beyond Now in de persoon van Alex Sievers opdracht verleend om een gebiedsagenda voor het dorpshart van de Boskamp op te stellen. Zo’n gebiedsagenda maakt inzichtelijk welke elementen aantrekkelijk zijn en passend bij het dorp en geeft aan wat het eerst moet worden aangepakt. Waar denken we aan in de wetenschap dat de basisscholen zijn vertrokken en dat de kerk niet meer in functie blijft? Bijvoorbeeld aan woningen voor jong en oud? Of aan een plek voor ontmoeting. Die gebiedsagenda gaat dus nadrukkelijk over de toekomst van jouw leefomgeving.

Beyond Now wil deze gebiedsagenda graag mede opstellen door goed te luisteren naar de inwoners van de Boskamp. Daarvoor hebben we nog dit jaar twee acties uitgezet. Op zaterdag 11 december organiseren we een brede werksessie met veel verschillende invalshoeken. Zo willen we met 10-15 inwoners het gevoel van Boskamp schilderen, met een flinke groep mensen nadenken over ruimtelijke wensen en met mensen brainstormen over de waarden van Boskamp. Voor meer informatie en om je aan te melden als deelnemer klik je op https://www.beyondnow.nl/boskamp


Ook hebben we een vragenlijst samengesteld om inzicht te krijgen in de Boskampse wensen en eisen waar het gaat om het dorpshart, wonen, welzijn en zorg. Speciale aandacht in deze vragenlijst gaat uit naar bijzondere woonconcepten, zoals gecombineerde woonvormen voor starters en senioren. Om je mening over deze en andere zaken te geven klik op je op https://www.beyondnow.nl/boskampvragen

De vragenlijst is op verzoek ook op papier te verkrijgen. In dat geval kun je via 06 13810064 contact opnemen met Wil van Wijk.

Je deelname aan de werksessie en de vragenlijst stellen we zeer op prijs. Elke mening nemen we mee en wegen mee in de verdere uitwerking. Pak dus je kans, en doe mee!
 Mogelijk ben je ook benaderd voor het invullen van de gemeentelijke burgerpeiling, die uitgezet is onder 3.000 willekeurige inwoners van Olst-Wijhe. Dit is een algemener onderzoek dan de vragenlijst voor de gebiedsagenda van Boskamp. Wel kijken we of we de resultaten van de Burgerpeiling mee kunnen nemen. In onder meer de komende dorpskranten zullen we aandacht besteden aan het proces en de bevindingen delen. Blijf die dus goed lezen.

Samen werken aan een nieuw Dorpshart

Copyright Belangengroep Beter Boskamp

We hebben vergeefs geprobeerd de eigenaren van sommige foto's op de website te achterhalen. Mocht u de eigenaar zijn van een foto en wilt u deze graag verwijderd zien neem dan even contact op.

Naar boven