Gebiedsagenda Boskamp december 2022

Op de Boskamp werkt de gemeente samen met inwoners en stakeholders vanaf het najaar 2021 aan een gebiedsaanpak. Er spelen in en rond de kern meerdere sociale en fysieke vraagstukken en ontwikkelingen die impact hebben op de leefbaarheid en levendigheid van het dorp. De gebiedsaanpak moet bijdragen aan een antwoord op die vraagstukken, om een positieve impuls te geven aan de toekomstbestendigheid van het dorp.

Van concept naar definitieve agenda

Een belangrijke mijlpaal in de gebiedsaanpak is de gebiedsagenda. De gebiedsagenda is gemaakt met inbreng van inwoners, de werkgroep Hart van de Boskamp (Belangengroep Beter Boskamp, kerk, werkgroep jong&oud en de gemeente) en stakeholders Carinova, SallandWonen en Overkempe. De gebiedsagenda is opgesteld door Beyond Now. Op 29 juni 2022 werd, tijdens het kernenbezoek, de concept gebiedsagenda gepresenteerd.

Op het concept zijn een aantal reacties en vragen gekomen. Dit leidde tot een wijziging voor het Klimboom-terrein. Onder met name Boskampse jongeren bleek onvoldoende draagvlak te zijn voor het eerste voorstel van kluswoningen en is een alternatief aangedragen, namelijk sloop-nieuwbouw. Deze wijziging is opgenomen in de definitieve gebiedsagenda die voorligt...


Download de PDF hiernaast >>>

Copyright Belangengroep Beter Boskamp

We hebben vergeefs geprobeerd de eigenaren van sommige foto's op de website te achterhalen. Mocht u de eigenaar zijn van een foto en wilt u deze graag verwijderd zien neem dan even contact op.

Naar boven