Jaarlijks Kernenbezoek Boskamp

Op dinsdag 10 April a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Kernenbezoek. Dan bent u, als inwoner van de Boskamp, van harte welkom bij Eetcafé Boskamp, om met B & W van gedachten te wisselen over zaken die betrekking hebben op de Boskamp. De BBB wil opkomen voor de samenhang van de Boskamp, dus ook voor die paar zaken die we nog hebben te behouden in een nieuwe vorm.

We kunnen van alles bedenken, bouw 1 schoolgebouw voor de 2 scholen (in Boskamp), het type onderwijs zit niet in stenen, maar in het lesprogramma. Of doe gedurfd, maak 1 gebouw met zorgcentrum Willibrord, combineer onderwijs met het zorgcentrum. Zie voorbeelden in Nederland waar dat prima werkt (zie de website van creatief onderwijs). En voeg andere elementen toe die het dorp springlevend maken en waarmee we ons verbonden voelen.

Hoe dan ook, de BBB denkt dat er veel meer mogelijk is dan het megalomane plan dat bij de ijsbaan moet verrijzen. Creatief durven zijn, inspraak vragen aan de burgers en samen plannen maken met de belanghebbenden. We nodigen iedereen uit om op 10 april te komen, tijdens het kernenbezoek aan de Boskamp van de gemeente. Om ons dorp mooier en beter te maken!!

Laat uw stem horen en kom naar het Kernenbezoek.

Dinsdag 10 April
Aanvang 20.00 uur
Eetcafé Boskamp

De leden van de Belangengroep Beter Boskamp zullen u daar graag ontmoeten.