Uw hulp is dringend nodig!

De stichting AED Boskamp wil jullie aandacht vragen voor het volgende. Het is ongeveer 5 jaar geleden dat we een collecte hebben gehouden op de Boskamp om AED’s aan te schaffen en mensen op te leiden. Onlangs hebben we wegens een defect een nieuwe AED moeten kopen, ook de batterijen moeten jaarlijks vervangen worden. Daarnaast sponsoren we jaarlijks de herhalingslessen in AED gebruik/reanimatie zodat we deze goedkoop kunnen aanbieden.

Alle geldelijke hulp is dus welkom!

Al enkele jaren houdt de Rabobank een grote actie onder de naam Hart voor Salland waarbij ze geld ter beschikking stellen aan verenigingen en maatschappelijke instanties. Vorig jaar hebben we als AED Stichting een bedrag mogen ontvangen van de Rabobank. Ook dit jaar willen we graag voor een bedrag van Hart voor Salland in aanmerking komen. U kunt op ons stemmen als u lid bent of wordt van de Rabobank. Maar u natuurlijk ook rechtstreeks geld aan ons overmaken. Ons rekeningnummer is NL49 RABO 0143162055 tnv Stichting AED Boskamp ovv donatie. Alvast hartelijk dank.

Wat is Hart voor Salland?

Jaarlijks stellen wij via Hart voor Salland een deel van onze winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Omdat wij een coöperatie zijn, beslissen onze leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Ieder lid krijgt 5 stemmen die kunnen worden toegekend aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan één organisatie mag een lid maximaal drie stemmen geven. Op deze wijze bepalen onze leden wat zij belangrijk vinden.

Wanneer kunnen leden hun stem uitbrengen?

De stemperiode is van 11 t/m 21 maart 2016. In 2016 wordt door de leden € 150.000,- verdeeld over de 350 deelnemende verenigingen en stichtingen. Leden ontvangen in week 10 (rond 9 maart) de stemkaart met hun persoonlijke inlogcode. Stemmen kan via een speciale stemomgeving. Hier vindt u ook de verenigingen en stichtingen waarop u kunt stemmen het doel waarvoor zij de bijdrage willen gebruiken.

Meer informatie vind je hier.