Geschiedenis van Boskamp

Boskamp is ontstaan als ontginningsgrond van een stuk bos, ook wel een afgepaald bosland genoemd. De eerste vermelding dateert van 1382 en omstreeks 1500 werd de havezate Boskamp gebouwd. In de 16de eeuw was de reformatie in Nederland: een periode waarin de roep om hervorming van de Katholieke kerk zó groot werd, dat vele christenen niets meer zagen in de band met Rome en zich afscheidden in wat nu bekend staat als de Protestantse kerken. Op de Boskamp genoot de katholieke kerk veel steun van adellijke families die hun geloof trouw waren gebleven.

Lees meer

Aloysiusschool

De Aloysiusschool is een school waar iedereen zich thuis voelt. Een school met een warme uitstraling en een grote betrokkenheid op elkaar. De Aloysiusschool ligt in het centrum van Boskamp en is daarmee een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ons motto: "Van Samen Spelen naar Kennis Delen", samenwerken, samen leren, samen spelen en samen vieren. Samen is erg belangrijk, maar er is ook aandacht voor het individuele kind. We willen tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen, zodat elk kind naar zijn mogelijkheden kan presteren en zijn talenten kan benutten.

Klik hier voor de website

De Klimboom

De Klimboom is een gewone basisschool met Jenaplanonderwijs. Ook een Jenaplanschool moet voldoen aan de wettelijke eisen die aan basisonderwijs worden gesteld. Binnen het Jenaplanonderwijs wordt echter het onderwijs vanuit een specifieke gedachte ingevuld.

De kern van het Jenaplan is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In het onderwijs staat de pedagogische situatie centraal; onderwijs ten dienste aan de opvoeding. De vormgeving en de organisatie van het onderwijs zijn een afgeleide van de (totale) ontwikkeling van het kind, dat gericht is op het worden van een zelfstandig, creatief en verantwoordelijk individu.

Klik hier voor de website

  • 1
  • 2