Boskamp Dorp Ontwikkelingsplan (DOP)

In het coalitieakkoord 2006-2010 van de gemeente Olst-Wijhe is een prestatieafspraak opgenomen waarin staat dat de kernenaanpak een vervolg gaat krijgen. De doelstelling is: “Het realiseren respectievelijk bevorderen van participatie in de buurt bij de vormgeving en instandhouding van hun eigen woon- en leefomgeving”.

Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is het dorpsontwikkelingsplan, hierna noemen we dit dop Uitgangpunt hierbij is de startnotitie: “Kernen in de gemeente Olst-Wijhe, zo doen wij dat!”.

U kunt hier de dop folder voor Boskamp downloaden. Het dop heeft de titel gekregen: “Boskamp, samen (be)leven”. Dit boekje is een weergave van de totstandkoming van de agenda voor het dop. De agenda is het resultaat van de inventarisatieronde en bewonersbijeenkomsten. Het moet gezien worden als een verzameling van ideeën en wensen van inwoners. Ook staat beschreven waar inwoners actief mee aan de slag gaan en met welke partijen of functionarissen. De Stichting Kulturhus Olst- Wijhe gaat de werkgroepen volgen en helpen om, voor zover mogelijk, de beoogde resultaten te behalen.

Copyright Belangengroep Beter Boskamp

We hebben vergeefs geprobeerd de eigenaren van sommige foto's op de website te achterhalen. Mocht u de eigenaar zijn van een foto en wilt u deze graag verwijderd zien neem dan even contact op.

Naar boven