Belangengroep Beter Boskamp

Het is leuk om wat te vertellen over het afgelopen jaar vanuit de werkgroep BBB. Onze stamkroeg is eetcafé Boskamp, daar vergaderen we elke maand over allerlei zaken binnen ons dorp. De DOP werkgroepen zijn wel het belangrijkste van het afgelopen jaar. Vele werkgroepen zijn er ontstaan en ze hebben veel gedaan! Even in het kort, er is een fietscrossbaan aangelegd, naast de Klimboomschool, er zijn maatregelen genomen tbv de verkeersveiligheid, er zijn 2 onderzoeken gehouden onder de bevolking over de woonwensen van onze inwoners.


Copyright Belangengroep Beter Boskamp

We hebben vergeefs geprobeerd de eigenaren van sommige foto's op de website te achterhalen. Mocht u de eigenaar zijn van een foto en wilt u deze graag verwijderd zien neem dan even contact op.

Naar boven