Boskamp Dorp Ontwikkeling Plan (DOP)

In het coalitieakkoord 2006-2010 van de gemeente Olst-Wijhe is een prestatieafspraak opgenomen waarin staat dat de kernenaanpak een vervolg gaat krijgen. De doelstelling is: “Het realiseren respectievelijk bevorderen van participatie in de buurt bij de vormgeving en instandhouding van hun eigen woon- en leefomgeving”.

Lees meer

Belangengroep Beter Boskamp

Het is leuk om wat te vertellen over het afgelopen jaar vanuit de werkgroep BBB. Onze stamkroeg is eetcafé Boskamp, daar vergaderen we elke maand over allerlei zaken binnen ons dorp. De DOP werkgroepen zijn wel het belangrijkste van het afgelopen jaar. Vele werkgroepen zijn er ontstaan en ze hebben veel gedaan! Even in het kort, er is een fietscrossbaan aangelegd, naast de Klimboomschool, er zijn maatregelen genomen tbv de verkeersveiligheid, er zijn 2 onderzoeken gehouden onder de bevolking over de woonwensen van onze inwoners.

Lees meer