Presentatie gebiedsagenda Boskamp 29 juni 2022

Op de Boskamp werkt de gemeente samen met inwoners en stakeholders vanaf het najaar 2021 aan een gebiedsaanpak. Er spelen in en rond de kern meerdere sociale en fysieke vraagstukken en ontwikkelingen die impact hebben op de leefbaarheid en levendigheid van het dorp. De gebiedsaanpak moet bijdragen aan een antwoord op die vraagstukken, om een positieve impuls te geven aan de toekomstbestendigheid van het dorp.

Bekijk hier de gebiedsagenda

Welkom op de Boskamp

De Belangengroep Beter Boskamp presenteert bij deze de nieuwe website. U leest hierin allerlei informatie t.a.v. veel onderwerpen. Maar ook anderen die zich inzetten voor de Boskamp hebben copy aangeleverd. Zoals de Directeur van het Kulturhus Olst en Salland Wonen. In het kader van het Dorps Ontwikkeling Plan zijn de verschillende werkgroepen hard aan het werk gegaan. Zij proberen de plannen te realiseren waar aan zij zich hebben gecommitteerd in 2012.

 
ECHT DOEN HOOR!

Help mee!

Help Boskamp Flyer 20192Op deze website kunt u lezen waar de enthousiaste leden van de Belangengroep Beter Boskamp zich mee bezig houden. Het uitgangspunt van de Belangengroep is: Hoe houden we de Boskamp met elkaar leefbaar? En daarvoor heeft de BBB u als Boskampenaar nodig! Uw mening telt, hebt u een idee, is er iets ten aanzien van de Boskamp wat u bezighoudt? Laat het ons weten! In de loop der jaren hebben wij inzicht gekregen in verschillende zaken. We hebben goede contacten met de Gemeente, Salland Wonen, de andere 11 Plaatselijke Belangen en verschillende Maatschappelijke organisaties. Wilt u ook dat de Boskamp leefbaar blijft? Zet u dan in voor ons dorp en help de BBB met uw informatie.

De BBB bestaat momenteel uit een groep enthousiaste personen, n.l. Jan Willem Nienhuis, Wil van Wijk, Liane Wolters, Marion Ohm en Dennis van Duuren. Wilt u ons komen versterken, dan kan dat door een mailtje te sturen, of persoonlijk op de avond van het Kernenbezoek.

Wil van Wijk
secretaris Belangengroep Beter Boskamp