• belangen boskamp bus 2017
  • belangen-boskamp-sfeer-006

  • belangen-boskamp-politie-whatsapp-groot-2014
  • belangen-boskamp-sfeer-003
  • belangen-boskamp-sfeer-004
  • Nieuwe bussen tussen Olst-Raalte en Heeten-Deventer
  • In het prachtige glooiende landschap van Overijssel ligt Boskamp
  • Doe ook mee met buurtpreventie, Burgers alarmeren politie en elkaar!
  • De ingang van het dorp... is nodig aan vernieuwing toe
  • Het wassende water vloeit in alle rust langs het oude bruggetje
  • Van oudsher zorgen we op de Boskamp voor onze ouderen

Welkom op de Boskamp

De Belangengroep Beter Boskamp presenteert bij deze de nieuwe website. U leest hierin allerlei informatie t.a.v. veel onderwerpen. Maar ook anderen die zich inzetten voor de Boskamp hebben copy aangeleverd. Zoals de Directeur van het Kulturhus Olst en Salland Wonen. In het kader van het Dorps Ontwikkeling Plan zijn de verschillende werkgroepen hard aan het werk gegaan. Zij proberen de plannen te realiseren waar aan zij zich hebben gecommitteerd in 2012.

 
ECHT DOEN HOOR!

Help mee!

Help Boskamp Flyer 20192Op deze website kunt u lezen waar de enthousiaste leden van de Belangengroep Beter Boskamp zich mee bezig houden. Het uitgangspunt van de Belangengroep is: Hoe houden we de Boskamp met elkaar leefbaar? En daarvoor heeft de BBB u als Boskampenaar nodig! Uw mening telt, hebt u een idee, is er iets ten aanzien van de Boskamp wat u bezighoudt? Laat het ons weten! In de loop der jaren hebben wij inzicht gekregen in verschillende zaken. We hebben goede contacten met de Gemeente, Salland Wonen, de andere 11 Plaatselijke Belangen en verschillende Maatschappelijke organisaties. Wilt u ook dat de Boskamp leefbaar blijft? Zet u dan in voor ons dorp en help de BBB met uw informatie.

De BBB bestaat momenteel uit een groep enthousiaste personen, n.l. Jan Willem Nienhuis, Wil van Wijk, Liane Wolters, Marion Ohm en Dennis van Duuren. Wilt u ons komen versterken, dan kan dat door een mailtje te sturen, of persoonlijk op de avond van het Kernenbezoek.

Wil van Wijk
secretaris Belangengroep Beter Boskamp