Presentatie gebiedsagenda Boskamp 29 juni 2022

Op de Boskamp werkt de gemeente samen met inwoners en stakeholders vanaf het najaar 2021 aan een gebiedsaanpak. Er spelen in en rond de kern meerdere sociale en fysieke vraagstukken en ontwikkelingen die impact hebben op de leefbaarheid en levendigheid van het dorp. De gebiedsaanpak moet bijdragen aan een antwoord op die vraagstukken, om een positieve impuls te geven aan de toekomstbestendigheid van het dorp.

Bekijk hier de gebiedsagenda

Welkom op de Boskamp

De Belangengroep Beter Boskamp presenteert bij deze de nieuwe website. U leest hierin allerlei informatie t.a.v. veel onderwerpen. Maar ook anderen die zich inzetten voor de Boskamp hebben copy aangeleverd. Zoals de Directeur van het Kulturhus Olst en Salland Wonen. In het kader van het Dorps Ontwikkeling Plan zijn de verschillende werkgroepen hard aan het werk gegaan. Zij proberen de plannen te realiseren waar aan zij zich hebben gecommitteerd in 2012.

 

Bijeenkomst Hart van de Boskamp op zaterdag 5 maart

Om input op te halen wordt een bijeenkomst georganiseerd op zaterdag 5 maart 2022. Het vindt plaats tussen 10.30-14.30 uur en is inclusief lunch.  De aftrap is om 10:30 uur in de Sint-Willibrordkerk,   Het is dé kans om mee te denken over de toekomst van de Boskamp.

Samen werken aan een nieuw Dorpshart

a0ef144964c08d801f89913ccf551244.png

De gemeente Olst-Wijhe, de Belangengroep Beter Boskamp en de werkgroep Wonen voor jong en oud hebben Beyond Now in de persoon van Alex Sievers opdracht verleend om een gebiedsagenda voor het dorpshart van de Boskamp op te stellen. Zo’n gebiedsagenda maakt inzichtelijk welke elementen aantrekkelijk zijn en passend bij het dorp en geeft aan wat het eerst moet worden aangepakt. Waar denken we aan in de wetenschap dat de basisscholen zijn vertrokken en dat de kerk niet meer in functie blijft? Bijvoorbeeld aan woningen voor jong en oud? Of aan een plek voor ontmoeting. Die gebiedsagenda gaat dus nadrukkelijk over de toekomst van jouw leefomgeving.

Beyond Now wil deze gebiedsagenda graag mede opstellen door goed te luisteren naar de inwoners van de Boskamp. Daarvoor hebben we nog dit jaar twee acties uitgezet.

  • Op zaterdag 11 december organiseren we een brede werksessie met veel verschillende invalshoeken. Zo willen we met 10-15 inwoners het gevoel van Boskamp schilderen, met een flinke groep mensen nadenken over ruimtelijke wensen en met mensen brainstormen over de waarden van Boskamp. Voor meer informatie en om je aan te melden als deelnemer klik je op https://www.beyondnow.nl/boskamp
  • Ook hebben we een vragenlijst samengesteld om inzicht te krijgen in de Boskampse wensen en eisen waar het gaat om het dorpshart, wonen, welzijn en zorg. Speciale aandacht in deze vragenlijst gaat uit naar bijzondere woonconcepten, zoals gecombineerde woonvormen voor starters en senioren. Om je mening over deze en andere zaken te geven klik op je op https://www.beyondnow.nl/boskampvragen
  • De vragenlijst is op verzoek ook op papier te verkrijgen. In dat geval kun je via 06 13810064 contact opnemen met Wil van Wijk.

Je deelname aan de werksessie en de vragenlijst stellen we zeer op prijs. Elke mening nemen we mee en wegen mee in de verdere uitwerking. Pak dus je kans, en doe mee!
 Mogelijk ben je ook benaderd voor het invullen van de gemeentelijke burgerpeiling, die uitgezet is onder 3.000 willekeurige inwoners van Olst-Wijhe. Dit is een algemener onderzoek dan de vragenlijst voor de gebiedsagenda van Boskamp. Wel kijken we of we de resultaten van de Burgerpeiling mee kunnen nemen. In onder meer de komende dorpskranten zullen we aandacht besteden aan het proces en de bevindingen delen. Blijf die dus goed lezen.

 

ECHT DOEN HOOR!

Help mee!

Help Boskamp Flyer 20192Op deze website kunt u lezen waar de enthousiaste leden van de Belangengroep Beter Boskamp zich mee bezig houden. Het uitgangspunt van de Belangengroep is: Hoe houden we de Boskamp met elkaar leefbaar? En daarvoor heeft de BBB u als Boskampenaar nodig! Uw mening telt, hebt u een idee, is er iets ten aanzien van de Boskamp wat u bezighoudt? Laat het ons weten! In de loop der jaren hebben wij inzicht gekregen in verschillende zaken. We hebben goede contacten met de Gemeente, Salland Wonen, de andere 11 Plaatselijke Belangen en verschillende Maatschappelijke organisaties. Wilt u ook dat de Boskamp leefbaar blijft? Zet u dan in voor ons dorp en help de BBB met uw informatie.

De BBB bestaat momenteel uit een groep enthousiaste personen, n.l. Jan Willem Nienhuis, Wil van Wijk, Liane Wolters, Marion Ohm en Dennis van Duuren. Wilt u ons komen versterken, dan kan dat door een mailtje te sturen, of persoonlijk op de avond van het Kernenbezoek.

Wil van Wijk
secretaris Belangengroep Beter Boskamp